Người lãnh đạo giỏi cần những gì

nghệ thuật lãnh đạo

Công việc của người lãnh đạo và quản lý là khả năng bao quát tốt, có kỹ năng giải quyết và tổ chức công việc hiệu quả. Thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch triển khai; Giao quyền, giao việc cho cấp dưới làm việc; Áp dụng tốt các phương thức điều hành, hội họp. Để làm một lãnh đạo giỏi ta cần nắm bắt các thông tin sau:

Nghệ thuật Lãnh đạo và quản lý hiệu quả:
Lãnh đạo học để tạo giá trị cho bản thân nhưng cũng là để tăng giá trị tài sản vô hình cho doanh nghiệp. Thấu hiểu chính mình để thấu hiểu đối tác, Lãnh đạo & quản lý bằng quản trị nhân hiệu, Kỹ năng giao việc & giao quyền, Kỹ năng tạo động lực. Qua việc không ngừng học hỏi, lãnh đạo sẽ tích lũy được nhiều kiến thức để kinh doanh bài bản, chuyên nghiệp và theo kịp những thay đổi của thời đại, của sức ép cạnh tranh không có chỗ cho cách làm cũ, tư duy cũ. Học gần như đã là bản năng với mỗi người lãnh đạo.

Người lãnh đạo phải có kỹ năng giải quyết vấn đề
Trong thực tế, để ý tưởng triển khai vào thực tiễn mang lại kết quả tốt, để có một quyết định đúng đắn, đòi hỏi người lãnh đạo phải có một cảm quan tốt, đánh giá và dự báo được tình hình, cân nhắc được lợi hại của các quyết định và hiểu sâu sắc việc mình làm. Quá trình giải quyết vần đề có thể được tiến hành qua các bước sau: nhận diện vấn đề, tìm nguyên cớ của vấn đề, phân loại vấn đề, tìm giải pháp và lựa chọn giải pháp tối ưu. Một nhà quản lý giỏi sẽ tiến hành quá trình này một cách khoé léo và hiệu quả.
+ Thiết lập kế hoạch hành động
+ Khích lệ và giám sát
+ Tổng kết và đánh giá.

Lãnh đạo quản lý xuất chúng
Việc quan trọng khác của một lãnh đạo giỏi là biết tin giao việc. Nếu nhân viên làm sai, người lãnh đạo giỏi sẽ tạo điều kiện để nhân viên khắc phục và sửa sai. 
- Năng lượng đỉnh cao của người lãnh đạo
- Khởi tạo & duy trì tâm thế xuất chúng
- Các phương pháp nạp & duy trì năng lượng đỉnh cao
- Tâm thế phụng sự kiệt xuất của người lãnh đạo
Khi đánh giá về nhân viên, một lãnh đạo giỏi là người biết đánh giá dựa trên năng lực và kết quả công việc. Họ sẽ dùng con số, sự kiện, thành tích… làm thước đo. Điều này thường giúp nhân viên cảm thấy công bằng và mọi đóng góp của họ đều được ghi nhận, từ đó càng nỗ lực phấn đấu.

Sáng tạo trong công việc
Tất cả các lãnh đạo đều đồng tình, điểm khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý là nhà lãnh đạo có ý tưởng, có tầm nhìn xa. Một tầm nhìn xa sẽ giúp lãnh đạo vạch trước những chiến lược hoạt động dài hạn, dự đoán trước những biến động có thể xảy ra trong tương lai để chuẩn bị,tìm cách thích nghi và đón đầu cơ hội.
- Nguyên tắc sáng tạo & tổ chức công việc
- Công cụ tư duy sáng tạo
- Giải quyết xung đột

Tư duy của người quản lý, áp dụng kỹ năng quản lý, giám sát nhân viên cấp dưới hiệu quả. Tâm thái & năng lượng đỉnh cao của người lãnh đạo. Vận dụng các kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên.

Tags: