Những khó khăn trong việc quản lý nhân sự

Con người là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển của doanh nghiệp tuy nhiên việc quản lý sẽ luôn gặp phải khó khăn về lợi ích và các mối quan hệ nội bộ

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc quản trị nhân sự

Nhân tố môi trường bên ngoài gồm có tình hình kinh tế, thời cơ kinh doanh, các yếu tố về văn hóa xã hội, vùng miền, luật pháp, khoa học kỹ thuật, dân số và lực lượng lao động.
Nhân tố môi trường bên trong tổ chức gồm có mục tiêu của doanh nghiệp, chiến lược phát triển kinh doanh, không khí, văn hóa, hệ giá trị niềm tin của doanh nghiệp
Các nhân tố thuộc về người lao động như nhu cầu, sở thích, đòi hỏi về tiền lương và đãi ngộ, trình độ, kế hoạch
Các nhân tố thuộc về nhà quản trị gồm trình độ, tầm nhìn, nhận thức về vai trò của công tác quản trị nhân lực và các chức năng khác trong công ty, hiểu biết về nhu cầu của nhân viên, 

Khó khăn trong quản lý nhân sự
Gặp phải những phàn nàn về chính sách lương, thưởng, đãi ngộ : đây là một điều mà ngành quản trị nhân lực cần để tâm nhất, nguyên nhân của việc này là việc thiếu đánh giá kinh nghiệm của từng cá nhân để khen thưởng phù hợp .Giám đốc nhân sự cũng bị động và chịu “sức ép tế nhị” trong việc sắp xếp hệ thống tiền lương, dẫn đến sự mất cân bằng trong hệ thống tiền lương.

Dư thừa và thiếu hụt nguồn nhân lực
Thực tế là người quản lý thường không có đủ cơ sở để chỉ ra số lượng thực tế và các loại kỹ năng cần thiết cho việc tuyển dụng, sắp xếp lại nhân viên hoặc đề bạt phát triển nhân viênVấn đề có thể nằm ở khâu hoạch định, phân bổ, và tuyển dụng người lao động
vì vậy việc dư thừa và thiếu hụt nhân sự diễn ra khá thường thấy giữa các doanh nghiệp

Tỷ lệ luân chuyển lao động tăng cao
tình trạng lao động cũ bỏ đi và tiếp tục tuyển dụng lao động mới liên tục xảy ra vậy nguyên nhân là gì , chính sách ưu đãi và tiền lương đã có công bằng chính xác khôngliệu người lao động có đồng ý với chính sách vận dụng trong quản lý nhân lực không,…
Hài hoà các mối quan hệ nội bộ phức tạp
Các mối quan hệ giữa người lao động và người lao động, giữa người sử dụng lao động cần được hài hòa đòi hỏi kĩ năng đàm phán, thuyết phục, hòa giải. vì mối quan hệ này rất phức tạp 

Những khó khăn trong việc quản lý nhân sự
Việc tìm kiếm và phát triển nhân tài không hề dễ dàng để tìm được một nhân tài tài ba thì đòi hỏi cũng nhiều yếu tố, một phần là do thiếu các căn cứ cơ bản cho việc xác định các loại kĩ năng cần thiết để tuyển dụng. Công tác đào tạo, đánh giá, phân bổ đúng người đúng vị trí thường thiếu thông tin và cơ sở.
>>> tham gia đào tạo quản trị nhân sự tại Gec giúp bạn có những kỹ năng thực tế