Khóa Học Quản Trị Nhân Sự

quản trị nhân sự

1. Nội Dung Khóa Học: (2 tháng)

CHUYÊN ĐỀ  NỘI DUNG
Quản trị nhân sự 

- Chiến lược nguồn nhân lực / HR STRATEGY

- Hoạch định nguồn lực cần thiết, tuyển dụng bổ nhiệm nhân sự.

- Thiết kế mô tả và phân tích công việc.

- Đánh giá kết quả công việc KPIs/BSC.

- Đào tạo phát triển và xây dựng lộ trình công danh.

Liên hệ

Trung tâm đào tạo đa ngành và nhiều lĩnh vực thuộc khối kinh tế - tài chính. Trung tâm có đội ngũ giảng viên, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư được đào tạo từ nhiều nguồn các trường, các viện nghiên cứu có uy tín khoa học và chuyên môn trong và ngoài nước. Đây là một trong những điều kiện chính để trung tâm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao vị thế và uy tín của mình trong xã hội.

ĐT: 08 2214 2829 - 08 2218 2838

 

Pages