Khóa Học Quản Trị Nhân Sự

quản trị nhân sự

1. Nội Dung Khóa Học: (2 tháng)

CHUYÊN ĐỀ  NỘI DUNG
Quản trị nhân sự 

- Chiến lược nguồn nhân lực / HR STRATEGY

- Hoạch định nguồn lực cần thiết, tuyển dụng bổ nhiệm nhân sự.

- Thiết kế mô tả và phân tích công việc.

- Đánh giá kết quả công việc KPIs/BSC.

- Đào tạo phát triển và xây dựng lộ trình công danh.

Liên hệ

Trung tâm đào tạo đa ngành và nhiều lĩnh vực thuộc khối kinh tế - tài chính. Trung tâm có đội ngũ giảng viên, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư được đào tạo từ nhiều nguồn các trường, các viện nghiên cứu có uy tín khoa học và chuyên môn trong và ngoài nước. Đây là một trong những điều kiện chính để trung tâm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao vị thế và uy tín của mình trong xã hội.

ĐT: 08 2214 2829 - 08 2218 2838

 

Giới thiệu

Giới Thiệu Trung Tâm Đào Tạo

Trung tâm là đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp cho xã hội các nhà hoạch định chính sách kinh tế, các nhà quản trị doanh nghiệp và các chuyên viên kế toán, kiểm toán, chuyên viên tài chính ngân hàng chuyên nghiệp đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.

Trung tâm luôn mở rộng mối quan hệ hợp tác với các trường đại học và các tổ chức trong và ngoài nước, nhằm từng bước hòa nhập công tác đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong tương lai.

HOTLINE: 08 22142829 - 0909 493 140

Pages